Quế Võ tiếp tục tập trung cho công tác dân số KHHGĐ

22/09/2022 14:46 Số lượt xem: 129

Xác định công tác dân số/KHHGĐ luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong những năm qua, công tác dân số KHHGĐ luôn được các cấp ủng đảng, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể trong huyện  Quế Võ  quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh… được tăng cường đẩy mạnh đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện tốt công tác dân số KHHGĐ trên địa bàn huyện.

Hàng năm Trung tâm Y tế huyện đã tham mưu với UBND huyện kiện toàn ban chỉ đạo công tác dân số KHHGĐ. Xây dựng các kế hoạch hoạt động  chuyên môn: Kế hoạch thực hiện chiến dịch SKSS/KHHGĐ; Kế hoạch chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng; Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường cung cấp dịch vụ Dân số -KHHGĐ cho vị thành niên và thanh niên …đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ để thực hiện các kế hoạch đạt kết quả tốt nhất. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Tổ chức được 23 hội nghị truyền thông tư vấn tại cộng đồng cho 1150 đối tượng là người cao tuổi; phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thanh niên nam nữ sắp kết hôn.... Thông qua các buổi khám phụ khoa và phối hợp vơi các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc SKSS/KHHGĐ, qua đó đã có 1160 phụ nữ được sàng lọc trước sinh, 1155 trẻ được sàng lọc sơ sinh. 35,2% số nam nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân. 20.714 người mới thực hiện các BPTT hiện đại.


Hội LHPN huyện Quế Võ phối hợp với Trạm y tế xã Việt Hùng chăm sóc sức khỏe cho hội viên phụ nữ

Qua  việc truyền thông và thực hiện các biện pháp KHHGĐ đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp tránh thai an toàn, cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh viêm nhiễm đường sinh sản, giúp các cặp vợi chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiểu được lợi ích của việc chăm sóc SKSS/KHHGĐ từ đó họ chuyển đổi hành vi chấp nhận thực hiện các hoạt động KHHGĐ.  Bên cạnh đó, để thực hiện tốt công tác sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với các trạm y tế  xã, thị trấn tổ chức các hội nghị cho phụ nữ từ 15 – 49 tuổi về lợi ích của việc sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Đồng thời triển khai đến  21 trạm y tế trên địa bàn huyện để thu thập thông tin, cập nhật thông tin biến động dân số KHHGĐ trên địa bàn vào kho dữ liệu điện tử của Trung tâm và báo cáo Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh, UBND huyện theo quy đúng quy định.  Các hoạt động truyền thông về dân số KHHGĐ được Trung tâm Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai rộng khắp tại 21 xã thị trấn trong huyện. Trong đó nội dung chủ yếu là tuyên truyền cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đặc biệt là phụ nữ sinh con một bề là gái trong huyện về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Thực hiện tuyên truyền, tư vấn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh xã để cung cấp những thông tin về nơi đăng ký kết hôn, các quy định của pháp luật về nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính khi sinh, tác hại của mất cân bằng giới tính khi sinh đối với sự phát triển kinh tế xã hội…Đồng thời tiếp tục tổ chức và duy trì các câu lạc bộ tiền hôn nhân, phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức các hội nghị cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên trên địa bàn nhằm thực hiện công tác tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân cho các đối tượng vị thành niên và thanh niên.Các  y, bác sỹ Trung tâm y tế huyện tư vấn, khám chữa bệnh cho hội viên phụ nữ

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác dân số KHHGĐ trong năm 2022 này và những năm tiếp theo, Trung tâm Y tế huyện Quế Võ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia trong đó tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động dân số KHHGĐ ở cơ sở, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hình thức cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tới cộng đồng. Đồng thời thực hiện tốt việc phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã trong việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông cả về số lượng, hình thức và nội dung chính sách công tác dân số KHHGĐ tới từng người dân để họ hiểu và thực hiện tốt công tác dân số KHHGĐ trên địa bàn huyện./.          

 Văn Học (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)