UBND huyện Quế Võ tổ chức phiên họp tháng 9 năm 2022

21/09/2022 15:15 Số lượt xem: 223

Ngày 21/9, UBND huyện Quế Võ tổ chức phiên họp tháng 9 năm 2022. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Thế Phiệt, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Bá Quân, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, các Ban của HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và một số đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn huyện.


Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến đối với báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 bao gồm: Tình hình kinh tế - xã hội và sự điều hành của UBND huyện; Tình hình thu - chi ngân sách Nhà nước; Tình hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch năm 2023; Kết quả công tác quản lý và sử dụng Tài nguyên - Môi trường, tiến độ việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tiến độ thực hiện các dự án đất đấu giá quyền sử dụng đất, dự án đất dân cư dịch vụ; Tiến độ giải quyết đơn thư; Báo cáo chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT index); Báo cáo tình hình sử dụng chữ ký số các cơ quan, đơn vị; Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022; Kế hoạch đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn; Kế hoạch thực hiện ngày pháp luật Việt Nam; Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; Kế hoạch tiêu độc khử trùng môi trường; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Võ năm 2023; Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số huyện Quế Võ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số huyện Quế Võ năm 2023; Khảo sát và giới thiệu địa điểm các dự án…


Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ kết luận tại phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh các văn bản theo các nội dung. Đồng thời chỉ đạo các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng Tài nguyên - Môi trường, việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện và một số nội dung quan trọng khác./.

Quang Hòa (TTVHTT&TTQV)