Tổ chức bộ máy Thị ủy

19/01/2023 09:00 Số lượt xem: 3149

TỔ CHỨC BỘ MÁY THỊ ỦY QUẾ VÕ
 
1. Bí thư Thị ủy

Đồng chí: Lê Hồng Phúc
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Quế Võ
Thư điện tử: lhphuc.qv@bacninh.gov.vn
 

 

2. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

Đồng chí: Nguyễn Đức Lợi
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quế Võ
Thư điện tử: ndloi1.qv@bacninh.gov.vn

 

3. Phó Bí thư Thị ủy

Đồng chí: Đặng Văn Tuấn
Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ
Thư điện tử: dvtuan.qv@bacninh.gov.vn

 

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ NHIỆM KỲ 2020-2025

1

Lê Hồng Phúc

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã.

2

Nguyễn Đức Lợi

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy.

3

Đặng Văn Tuấn

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

4

Nguyễn Thế Phiệt

UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã.

5

Nguyễn Bá Quân

UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã.

6

Nguyễn Ngọc Anh

HUV, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

7

Hoàng Trọng Lượng

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy.

8

Lê Xuân Hồng

UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.

9

Nguyễn Duy Tú

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã.

10

Nguyễn Thị Hiển

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UB MTTQ thị xã.

11

Vũ Đình Kỳ

UVBTV, Trưởng Công an thị xã.

12

Nguyễn Hữu Chương

UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã.

13

Nguyễn Hải Hoàng

HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy.

14

Dương Đức Thuận

HUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.

15

Nguyễn Khắc Kiên

HUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thị ủy.

16

Nguyễn Văn Hồng

HUV, Chánh Văn phòng Thị ủy.

17

Nguyễn Hồng Mạnh

HUV, Bí thư Thị đoàn.

18

Lê Thị Phượng

HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã.

19

Trần Thị Hường

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã.

20

Nguyễn Thanh Vân

HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã.

21

Nguyễn Văn Thanh

HUV, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

22

Nguyễn Văn Cương

HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng.

23

Nguyễn Tiến Tiêm

HUV, Chánh Thanh tra thị xã.

24

Nguyễn Văn Tụ

HUV, Trưởng phòng Tư pháp huyện kiêm Bí thư Đảng ủy phường Phù Lương.

25

Nguyễn Anh Thắng

HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.

26

Vũ Công Thập

HUV, Viện trưởng Viện Kiêm sát nhân dân thị xã.

27

Nguyễn Đắc Dũng

HUV, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã.

28

Nguyễn Thị Hương

HUV, Trường phòng Tài chính - Kế hoạch.

29

Dư Phương Chi

HUV, Trưởng phòng Nội vụ.

30

Nguyễn Thanh Sơn

HUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

31

Ngô Đăng Bình

HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

32

Nguyễn Khắc Phụng

HUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thị ủy.

33

Nguyễn Anh Dũng

HUV, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ thị xã.

34

Trương Văn Quân

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Xá.

35

Lê Thanh Bình

HUV, Bí thư Đảng ủy phường Nhân Hòa.

36

Nguyễn Khắc Bốn

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phố Mới.

37

Nguyễn Văn Huy

HUV, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đại Xuân.

38

Vũ Đình Ninh

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Lãng.

39

Nguyễn Đắc Chiến

HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng.

40

Trần Trọng Hà

HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phương Liễu.

 
BBT