Danh sách đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/01/2016 03:00 Số lượt xem: 4345

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN QUẾ VÕ KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Ông Đặng Văn Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

2

Ông Hoàng Minh Xuyên

 

3

Ông Nguyễn Hồng Pha

 

4

Ông Nguyễn Thế Phiệt

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

5

Ông Nguyễn Bá Quân

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

6

Ông Hoàng Trọng Lượng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

7

Bà Nguyễn Thị Hiển

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

8

Ông Nguyễn Duy Tú

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

9

Ông Hoàng Văn Tuyền

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

10

Ông Nguyễn Đình Vinh

Phó Trưởng Ban KTXH, HĐND huyện.

11

Ông Vũ Đình Kỳ

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Công an huyện

12

Ông Dương Quang Phức

 

13

Bà Lê Thị Phượng

Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Quế Võ

14

Ông Nguyễn Hồng Mạnh

Huyện ủy viên  - Bí thư Huyện đoàn.

15

Ông Nguyễn Khắc Bốn

Huyện ủy viên  - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn Phố Mới

16

Ông Lê Công Hiển

 

17

Bà Nguyễn Thị Chiển

Huyện ủy viên  - Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuân

18

Ông Phan Bá Sắc

Huyện ủy viên  - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Bồng Lai

19

Ông Trần Văn Quang

 

20

Ông Nguyễn Văn Mạnh

Chủ tịch UBND xã Bằng An

21

Ông Nguyễn Như Mật

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Chi Lăng

22

Ông Nguyễn Văn Chinh

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đào Viên

23

Ông Nguyễn Đức Chiến

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Mộ Đạo

24

Ông Nguyễn Đăng Toản

 

25

Ông Trần Trọng Hà

Chủ tịch UBND xã Phương Liễu

26

Ông Nguyễn Vân Phú

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phượng Mao

27

Ông Nguyễn Đức Sỹ

Chủ tịch UBND xã Việt Hùng

28

Ông Nguyễn Văn Thiện

 

31

Bà Nguyễn Thị Hạnh

xã Ngọc Xá

32

Bà Trịnh Thị Mý

Chủ tịch UBND xã Phù Lương

33

Ông Phạm Văn Cường

Đảng ủy viên - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hán Quảng

34

Ông Nguyễn Kim Đáng

Chủ tịch Hội Nông dân xã Cách Bi

35

Ông Trần Quang Đề

Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Đức Long

36

Bà Nguyễn Thị Hè

Phó hiệu trưởng Trường Mầm non xã Nhân Hoà

37

Ông Dương Văn Chiến

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hải Âu

 

 

BBT