Danh sách đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/01/2016 03:00 Số lượt xem: 3977

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN QUẾ VÕ KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Đình Lợi

Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ

2

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

Ông Hoàng Minh Xuyên

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

4

Ông Nguyễn Hồng Pha

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện

5

Ông Đặng Văn Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

6

Ông Hoàng Trọng Lượng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

7

Ông Nguyễn Thế Phiệt

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

8

Ông Nguyễn Bá Quân

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

9

Bà Nguyễn Thị Hiển

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

10

Ông Vũ Đình Kỳ

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Công an huyện

11

Ông Dương Quang Phức

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

12

Ông Nguyễn Duy Tú

Huyện ủy viên - Ủy viên Thường trực HĐND huyện

13

Ông Nguyễn Hồng Mạnh

Huyện ủy viên  - Bí thư Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quế Võ

14

Bà Lê Thị Phượng

Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Quế Võ

15

Ông Nguyễn Khắc Bốn

Huyện ủy viên  - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn Phố Mới

16

Ông Lê Công Hiển

Huyện ủy viên  - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Quế Tân

17

Bà Nguyễn Thị Chiển

Huyện ủy viên  - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đại Xuân

18

Ông Phan Bá Sắc

Huyện ủy viên  - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Bồng Lai

19

Ông Trần Văn Quang

Huyện ủy viên  - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Châu Phong

20

Ông Nguyễn Văn Mạnh

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Bằng An

21

Ông Nguyễn Như Mật

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Chi Lăng

22

Ông Nguyễn Văn Chinh

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đào Viên

23

Ông Nguyễn Đức Chiến

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Mộ Đạo

24

Ông Nguyễn Đăng Toản

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phù lãng

25

Ông Trần Trọng Hà

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phương Liễu

26

Ông Nguyễn Vân Phú

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phượng Mao

27

Ông Nguyễn Đức Sỹ

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Việt Hùng

28

Ông Nguyễn Văn Thiện

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Việt Thống

29

Ông Hoàng Văn Tuyền

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quế Võ

30

Ông Nguyễn Đình Vinh

Phó Bí thư Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quế Võ

31

Bà Nguyễn Thị Hạnh

Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Ngọc Xá

32

Bà Trịnh Thị Mý

Chủ tịch Hội LHPN xã Phù Lương

33

Ông Phạm Văn Cường

Đảng ủy viên - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hán Quảng

34

Ông Nguyễn Kim Đáng

Chủ tịch Hội Nông dân xã Cách Bi

35

Ông Trần Quang Đề

Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Đức Long

36

Bà Nguyễn Thị Hè

Phó hiệu trưởng - Trường Mầm non xã Nhân Hoà

37

Ông Dương Văn Chiến

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hải Âu

 

NỘI DUNG CHI TIẾT:

Nghị quyết về việc công bố;

Danh sách Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

BBT