Bảo đảm an toàn giao thông bắt đầu từ ý thức

19/09/2022 14:09 Số lượt xem: 297


Ban CHQS huyện Quế Võ phối hợp tuyên truyền về văn hóa giao thông

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, kế hoạch của cấp trên về công tác bảo đảm ATGT và chủ đề năm ATGT 2022 “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông”, Ban CHQS huyện Quế Võ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát với thực tế đơn vị; gắn vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy với kết quả bảo đảm trật tự ATGT, coi đó là một trong những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; thường xuyên tổ chức đánh giá, kiểm điểm tình hình, kết quả chỉ đạo thực hiện để kịp thời có chủ trương, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

Xác định việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, QNCN, chiến sỹ LLVT huyện là yếu tố quan trọng hàng đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo đảm ATGT, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục, thông tin, tuyên truyền, phổ biến quán triệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT. Tập trung giáo dục, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Nghị định của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; văn hóa giao thông; nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động 50 với nhiều hình thức đa dạng như: Thông qua các buổi sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt, học tập của các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng; tổ chức phát động thi đua... Qua đó làm cho 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện hiểu và thấy được tầm quan trọng của việc bảo đảm ATGT, gương mẫu chấp hành và tích cực vận động người thân tuân thủ các quy định của pháp luật về ATGT.

Cùng với tăng cường tuyên truyền giáo dục, Ban CHQS huyện Quế Võ  triển khai cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện ký cam kết chấp hành quy định bảo đảm trật tự ATGT với các nội dung như: Không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; phương tiện có đầy đủ giấy tờ; gương mẫu chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện, các loại giấy tờ bắt buộc khi tham gia giao thông. Hệ thống nhà xe ô tô, mô tô thường xuyên được củng cố, xe có vị trí để riêng, được đăng ký quản lý rõ ràng bảo đảm tính chính quy, thống nhất trong thực hiện ATGT. Đảng ủy, Ban CHQS huyện Quế Võ còn phối hợp chặt chẽ với Công an huyện và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn trong việc bảo đảm ATGT, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp quân nhân vi phạm quy định khi tham gia giao thông, nhất là công tác phối hợp bảo đảm ATGT trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại trên địa bàn.

Với các chủ trương, biện pháp đồng bộ, Ban CHQS huyện Quế Võ luôn bảo đảm tốt về ATGT, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc; nhờ đó, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần xây dựng địa bàn huyện ngày càng an toàn về giao thông. Thời gian tới, Ban CHQS huyện Quế Võ tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của các cấp về công tác bảo đảm ATGT cho cán bộ, QNCN, chiến sỹ LLVT huyện. Triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị định số: 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ; Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021 của Chính phủ; Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 16-01-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; các chỉ thị của Quân khu về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và quản lý việc sử dụng rượu, bia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về ATGT; tăng cường kiểm tra, quản lý người, phương tiện tham gia giao thông; bảo quản bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo tình trạng kỹ thuật cho xe mô tô, xe máy, ô tô, sử dụng đúng mục đích, an toàn tuyệt đối. 

Thiếu tá Nghiêm Văn Vỹ, Ban CHQS huyện Quế Võ