Lãnh đạo huyện Quế Võ kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án xây dựng đường giao thông trên địa bàn huyện

19/09/2022 13:43 Số lượt xem: 264

Sáng ngày 19/9/2022, đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án xây dựng đường giao thông trên địa bàn huyện Quế Võ.

Cùng đi có đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Trọng Lượng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Ban Quản lý dự án huyện.


Các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Võ kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án xây dựng đường giao thông trên địa bàn huyện

Theo đó, các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Võ đã trực tiếp đi kiểm tra tiến độ thi công một số dự án xây dựng đường giao tại một số địa phương trong huyện. Sau khi nghe nội dung báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của các đơn vị, các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Võ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tham mưu cho UBND huyện tổ chức hội nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ tiến độ thực hiện một số dự án xây dựng đường giao thông trong huyện. Các cơ quan chuyên môn có liên quan tập trung phối hợp, hướng dẫn các các công ty, đơn vị thi công tổng hợp những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để kiến nghị, xem xét giải quyết, những vướng mắc phát sinh, ưu tiên đảm bảo quyền lợi cho người dân trong việc thực hiện các dự án xây dựng trên địa bàn huyện Quế Võ./.   

     Quang Hòa (TTVHTT&TTQV)