HĐND huyện Quế Võ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

15/09/2022 13:41 Số lượt xem: 341

Chiều ngày 14/9/2022, HĐND huyện Quế Võ đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 13 ngày 30/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Lợi. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ huyện, các đồng chí UV BTV Huyện ủy; thủ trưởng các cơ quan ,ban, ngành của; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND các xã, thị trấn trong huyện; các tập thể và cá nhân được khen thưởng.


Quang cảnh hội nghị

Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30/11/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp” được ban hành, triển khai hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã đã có sự chuyển biến tích cực; các kỳ họp HĐND có nhiều đổi mới. Từ năm 2018 đến nay HĐND, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 19 kỳ họp, trong đó có 12 kỳ họp thường lệ, 7 kỳ họp chuyên đề. Đã ban hành 303 Nghị quyết, trong đó có 113 Nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ, 40 Nghị quyết về kinh tế-xã hội, 31 Nghị quyết về đầu tư công, 119 Nghị quyết khác. Quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành nghị quyết được thực hiện theo quy định. Việc xây dựng đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được Ủy ban nhân dân quan tâm trong công tác chuẩn bị, lấy ý kiến đóng góp từ các đối tượng chịu tác động của nghị quyết, các ngành liên quan. Tại mỗi kỳ họp thường kỳ, HĐND huyện, xã đã có từ 10-15 lượt chất vấn với các nội dung tập trung những vấn đề bức xúc, được nhiều đại biểu, cử tri và dư luận quan tâm. HĐND đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình trong việc xem xét quyết định các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời quyết định nhiều giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. 5 năm qua, kinh tế của huyện có tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm kinh tế GRDP bình quân tăng 9,7%/năm. An sinh và phúc lợi xã hội luôn được đảm bảo, năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo của huyện 1,18% . có 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2018, Huyện được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Công tác an ninh quốc phòng ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Huyện tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Đã hoàn thành đồ án quy hoạch sử dụng đất huyện Quế Võ thời kỳ 2021-2030. Đô thị Phố Mới mở rộng được công nhận là đô thị loại IV. Huyện Quế Võ đang phấn đấu trở thành thị xã vào cuối năm 2022.


Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu Kết luận tại hội nghị.

Dự và phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã cám ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của HĐND tỉnh Bắc Ninh, sự phối hợp của các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh. đồng thời đồng chí cũng nêu lên một số nhiệm vụ mà HĐND huyện và các xã, thị trấn cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới đó là: Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết số 13 của BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX tới các cán bộ, đảng viên, đại biểu HĐND, các cử tri và nhân dân. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND phải chủ động, sáng tạo, cải tiến, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Đặc biệt là trong hoạt động điều hành các Kỳ họp, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. HĐND các cấp tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp rà soát, củng cố, kiện toàn bộ mày HĐND đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu. tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt của đại biểu HĐND, đặc biệt là các đại biểu chuyên trách. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của HĐND và các đại biểu HĐND. Các đại biểu HĐND cần phải tăng cường công tác giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các Quy định của Pháp luật, Nghị quyết của HĐND, xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri...


Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Đức Lợi. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao thưởng Giấy khen của Ban thường vụ Huyện ủy cho 8 tập thể vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực Nghị quyết 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Cũng tại hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 8 tập thể, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho 6 cá nhân vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực Nghị quyết 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.


Đồng chí Nguyễn Thế Phiệt,UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Bá Quân, UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trao thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cho 6 cá nhâncó nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực Nghị quyết 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. 

    Văn Dương (Trung tâm VHTT và Truyền Thông Quế Võ)