Thị xã Quế Võ triển khai Kế hoạch Tháng chiến dịch làm thủy lợi, cải tạo đất và làm đường GTNT năm 2023

06/11/2023 15:26 Số lượt xem: 377

Ngày 6/11/2023, thị xã Quế Võ triển khai Kế hoạch Tháng chiến dịch làm thủy lợi, cải tạo đất và làm đường GTNT năm 2023.


Các đại biểu dự hội nghị

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phiệt, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Bá Quân, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BCĐ thị xã; lãnh đạo một số cơ quan của thị xã; Lãnh đạo, cán bộ giao thông thủy lợi các xã, phường trong thị xã.

Trong Tháng chiến dịch làm thủy lợi cải tạo đất và làm đường giao thông nông thôn năm 2022. Ngày đầu ra quân đã có 19/21 xã, thị trấn đồng loạt ra quân với tổng số huy động 6.207 người và máy đào. Thực hiện đào đắp, nạo vét được 14.194m3 thủy lợi, Vớt bèo 4.125m2. Trong cả Tháng chiến dịch đã huy động tổng số 10.085 người và các phương tiện máy móc, tham gia đào đắp được khối lượng là 66.997 m3, vớt bèo: 33.825 m2.


Quang cảnh Hội nghị

Tháng chiến dịch làm thủy lợi, cải tạo đất và làm đường GTNT năm 2023 được thực hiện từ ngàu 10/11 đến ngày 10/12/2023, thị xã Quế Võ tập trung thực hiện: Sửa chữa cơ điện của các trạm bơm; Nạo vét các cửa khẩu, kênh dẫn trạm bơm; Nạo vét tu bổ hệ thống kênh tưới, tiêu;  Sửa chữa xây dựng các cống tưới, tiêu và hoàn thiện công trình thủy lợi; Thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương; Tu sửa hoàn chỉnh bờ vùng, bờ thửa. Phấn đấu trong tháng chiến dịch đạt khối lượng Đào đắp là 43.742m3. Trong đó: Kênh tưới cấp 2 và cửa khẩu: 4.810m3, Kênh tiêu cấp 2 là 5.210 m3, Kênh tưới, tiêu cấp 3+4 là 17.371m3, Bờ vùng bờ thửa là 11.167 m3; cấp phối, đắp đường GTNT là 5.184; Vớt bèo: 44.850 m2.


Đồng chí Nguyễn Bá Quân, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã phát biểu tại Hội nghị

Về dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Bá Quân, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã yêu cầu các ngành, các xã, phường xây dựng kế hoạch sát với điều kiện thực tế, xác định được mục tiêu cụ thể trong tháng chiến dịch. Đặc biệt là tập trung cao sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, huy động đông đảo lực lượng quần chúng nhân dân tham gia, nhằm hoàn thành tháng chiến dịch làm thủy lợi cải tạo đất và làm đường giao thông nông thôn năm 2023 với kết quả cao nhất. Cũng nhân dịp này thị xã Quế Võ sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo vệ môi trường và thực hiện một số nhiệm vụ tổng thể BVMT giai đoạn 2021-2025.

Văn Dương – Thu Hòa ( Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)