Quế Võ đẩy nhanh tiến độ thu hoach lúa mùa và gieo trồng cây vụ đông

24/10/2023 16:14 Số lượt xem: 406

Vụ mùa năm 2023, toàn thị xã đã gieo cấy được 6.812 ha đạt 100,9% diện tích kế hoạch, trong đó lúa gieo thẳng từ ngày 26/6 - 09/7 được 3.500 ha; lúa cấy bắt đầu từ ngày 28/6 - 19/7 được 3.312 ha. Vụ mùa năm nay toàn thị xã gieo cấy 100% diện tích trà mùa trung, không có trà mùa sớm do vụ xuân năm nay thu hoạch muộn hơn mọi năm sẽ ảnh hưởng phần nào đến diện tích cây vụ đông sớm và tạo áp lực cho người dân khi vừa tập trung thu hoạch lúa mùa vừa tiến hành gieo trồng cây vụ đông.

          Công tác quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo, toàn thị xã xây dựng được 153 vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao tập trung với quy mô từ 3 ha trở lên, tổng diện tích các vùng trên 2.609 ha. Cụ thể như: Giống lúa BC15 là 101 vùng với diện tích 2.144 ha; Giống lúa TBR225 là 15 vùng với diện tích 125 ha; Giống lúa Đài thơm 8 là 11 vùng với diện tích 129 ha; Giống lúa VRN20 là 10 vùng với diện tích 70 ha; Giống lúa Nếp 97 là 10 vùng với diện tích 67 ha và Giống lúa Nếp BM9603 là 6 vùng với diện tích 74 ha. Cơ cấu giống lúa chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các giống có năng suất, chất lượng cao như: BC15, TBR225, Khang dân 18, Bắc thơm số 7, Nếp các loại.

Ứng dụng công nghệ cao đồng lúa Long An khoác áo mới

          Mặc dù gặp khó khăn do thời tiết, song cơ bản diện tích lúa mùa được gieo cấy trong khung thời vụ, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên sinh trưởng, phát triển thuận lợi, tạo tiền đề để lúa đạt năng suất, sản lượng cao. Bước vào thời kỳ lúa chín, ngành Nông nghiệp, các địa phương tập trung đôn đốc, chỉ đạo nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, làm đất, gieo trồng cây màu vụ đông. Trên địa bàn thị xã bắt đầu thu hoạch từ ngày 24/9, do tăng cường áp dụng cơ giới hóa, sử dụng máy gặt đập liên hợp, thời tiết thuận lợi nên tiến độ thu hoạch lúa mùa được đẩy nhanh, thời gian thu hoạch rút ngắn đáng kể, đến nay đã thu hoạch được khoảng 6.0 ha, năng suất bình quân ước đạt 62,65 tạ/ha…

                Cùng với thu hoạch nhanh lúa mùa, các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường chỉ đạo bà con nông dân chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư phân bón, phương tiện máy móc… triển khai gieo trồng cây vụ đông, kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023, toàn thị xã phấn đấu gieo trồng 1.900 ha, trong đó chủ lực là cây khoai tây 1.400 ha, ngô 20 ha, cà chua 20 ha, cà rốt 80 ha, bí xanh, bí đỏ 50 ha, rau màu các loại 330 ha. Đến nay nông dân trong thị xã xuống đồng gieo trồng được hơn 1.000 ha cây màu vụ đông, đạt 52,6% kế hoạch.

Liên kết tiêu thụ sản phẩm khoai tây - Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thái  Bình

          Để bảo vệ năng suất lúa mùa, hoàn thành kế hoạch vụ đông, ngành Nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nông dân khẩn trương thu hoạch hết lúa mùa còn lại, giải phóng đất trồng cây màu vụ đông theo phương châm “gặt đến đâu, làm đất ngay đến đó”, tránh thiệt hại đến năng suất, chất lượng lúa do mưa. Tăng cường nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, cung cấp đủ nước tưới dưỡng cho diện tích cây màu vụ đông cũng như theo dõi sát diễn biến thời tiết, sinh trưởng và phòng trừ sâu bệnh gây hại đối với diện tích cây màu vụ đông mới trồng. Tuyên truyền chính sách hỗ trợ của tỉnh với cây màu vụ đông, khuyến khích nông dân mở rộng diện tích, quy hoạch vùng sản xuất tạo thuận lợi áp dụng tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Theo dõi quản lý chặt chẽ, phòng trừ kịp thời sâu bệnh hại ngay từ đầu vụ. Quản lý tốt giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, không để nông dân mua phải hàng kém chất lượng, ảnh hưởng xấu đến năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế sản xuất vụ đông năm 2023-2024 của nông dân.

Ngô Đăng Bình (Trưởng phòng Kinh tế thị xã Quế Võ)