Huyện ủy Quế Võ quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

13/09/2022 15:06 Số lượt xem: 210

Ngày 13/9/2022, Huyện ủy Quế Võ đã tổ chức hội nghị Quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí UV BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Bí th, Phó Bí thư các Chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan của huyện; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND – UBND, Chủ tịch MTTQ các xã, Thị trấn trong toàn huyện.


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông tin tới các đại biểu những nội dung quan trọng Hội nghị lần thứ XIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã Quán triệt triển khai Kết luận số 12, Kết luận số 13, Quy định 69 của Bộ Chính trị, Quy định số 67 của Ban Bí thư. Đồng chí Hoàng Trọng Lượng, UV BTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Quán triệt, triển khai Quy định số 65, Quy định số 70, Kết luận số 35, Kết luận số 40, Thông báo Kết luận số 40 của Bộ Chính trị.


Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quán triệt các Kết luận tại hội nghị

Trên cơ sở đó, đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu các nội dung Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư, Bộ Chính trị khóa XIII; vận dụng vào thực tiễn triển khai tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần quan trọng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.


Đồng chí Hoàng Trọng Lượng, UV BTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Quán triệt, triển khai tại hội nghị.

  Văn Dương (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)