Huyện ủy Quế Võ Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2022 và cán bộ dự nguồn nhiệm kỳ tới

14/09/2022 15:34 Số lượt xem: 361

Trong 2 ngày 13 và 14/9/2022, Huyện ủy Quế Võ đã tổ chức hội nghị Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2022 và cán bộ dự nguồn nhiệm kỳ tới. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí UV BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan của huyện; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND, Chủ tịch MTTQ các xã, Thị trấn trong toàn huyện.


Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được các PGS.TS ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đại học Luật Hà Nội truyền đạt nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng hiện nay.  Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. đồng chí PGS.TS Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Khoa Pháp luật Kinh tế, Trưởng bộ môn Luật đất đai và king doanh bất động sản, Trường Đại học Luật Hà Nội, truyền đạt nôi dung về Pháp luật về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê, thu hồi và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.Các giảng viên trình bày tại hội nghị.

Thông qua Hội nghị bồi dưỡng này là dịp để các đồng chí cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý được cập nhật thêm một số kiến thức mới về lý luận, thực tiễn trong đường lối đối ngoại, chiến lược quốc phòng an ninh của Đảng, Nhà nước ta và một số kỹ năng cần thiết nhằm góp phần triển khai, quán triệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.


Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ và Kế hoạch luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan của huyện; từ huyện xuống cơ sở và từ cơ sở lên huyện. Tham mưu thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất phù hợp việc thực hiện mô hình chức danh thí điểm theo Nghị định số 18 của Ban Chấp hành Trung ương. Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy, tham mưu, rà soát những văn bản của Huyện ủy đã ban hành liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng không còn phù hợp với các quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, kiện toàn bộ phận Phòng chống tham nhũng, tiêu cực của huyện; rà soát, bổ sung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và Quy chế làm việc của các bộ phận....     

Văn Dương (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)