Các Ban HĐND thị xã

26/01/2016 03:03 Số lượt xem: 5752
CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ QUẾ VÕ
 
I. Ban Pháp chế
 

- Trưởng ban: Đ/c Hoàng Trọng Lượng

- Phó Trưởng ban: Đ/c Hoàng Văn Tuyền

Các thành viên:

1. Ông: Nguyễn Hồng Mạnh - Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn thị xã;

2. Ông: Nguyễn Khắc Bốn - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phố Mới;

3. Ông: Vũ Đình Ninh - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Lãng;

4. Bà: Nguyễn Thị Phan - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Yên Giả;

5. Ông: Ngô Thế Hòa - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Việt Thống;

6. Ông: Nguyễn Khắc Nghĩa - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Chi Lăng;

7. Ông: Nguyễn Quang Nam - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bồng Lai;

8. Ông: Đoàn Văn Luận - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đào Viên;

9. Bà: Nguyễn Thị Hạnh -  Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Xá;

10. Ông: Nguyễn Văn Huyên - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phương Liễu;

11. Bà: Nguyễn Thị Chiền - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Quế Tân.

II. Ban Kinh tế - Xã hội

- Trưởng ban: Đ/c Lê Xuân Hồng

- Phó Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Đình Vinh

Các thành viên:

1. Bà: Lê Thị Phượng - Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện.

2. Ông: Vũ Đình Thi - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đức Long.

3. Ông: Nguyễn Văn Huy - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đại Xuân.

4. Ông: Trần Đức Tin - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Mộ Đạo.

5. Ông: Trần Minh Song - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bằng An.

6. Bà: Trịnh Thị Mý - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Phù Lương.

7. Ông: Nguyễn Đức Sỹ - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Việt Hùng.

8. Ông: Trần Quốc Cương - Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Châu Phong.

9. Ông: Nguyễn Vân Được - Đảng uỷ viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phượng Mao.

10. Ông: Nguyễn Kim Đáng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cách Bi.

11. Bà: Nguyễn Thị Ngoan - Hiệu trưởng trường Mầm Non xã Hán Quảng.

 
BBT