Thường trực HĐND thị xã

26/01/2016 02:52 Số lượt xem: 6091

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ QUẾ VÕ

1. Chủ tịch HĐND thị xã

Đồng chí: Lê Hồng Phúc
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Quế Võ
Thư điện tử: lhphuc.qv@bacninh.gov.vn

2. Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Đồng chí: Nguyễn Thế Phiệt
Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Quế Võ
Thư điện tử: ntphiet.qv@bacninh.gov.vn

BBT