Danh sách đại biểu HĐND thị xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

26/01/2016 03:00 Số lượt xem: 4043

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ QUẾ VÕ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Stt

Họ và tên

Nghề nghiệp, chức vụ

1

LÊ HỒNG PHÚC

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Quế Võ

2

ĐẶNG VĂN TUẤN

Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ

3

NGUYỄN ĐỨC LỢI

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quế Võ

4

NGUYỄN THẾ PHIỆT

UVBTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã

5

NGUYỄN BÁ QUÂN

UVBTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã

6

HOÀNG TRỌNG LƯỢNG

UVBTV Thị uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ

7

NGUYỄN THỊ HIỂN

UVBTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thị xã

8

LÊ XUÂN HỒNG

UVBTV Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thị ủy Quế Võ

9

NGUYỄN DUY TÚ

UVBTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã

10

VŨ ĐÌNH KỲ

UVBTV Thị ủy, Trưởng Công an thị xã

11

LÊ THỊ PHƯỢNG

Thị ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thị xã

12

NGUYỄN HỒNG MẠNH

Thị uỷ viên, Bí thư Thị đoàn thị xã

13

HOÀNG VĂN TUYỀN

Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã

14

NGUYỄN ĐÌNH VINH

Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, Bí thư Đảng ủy xã Việt Thống

15

NGUYỄN KHẮC BỐN

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phố Mới

16

NGUYỄN THỊ CHIỀN

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quế Tân

17

TRẦN QUỐC CƯƠNG

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Phong

18

NGUYỄN KIM ĐÁNG

Trưởng Ban Đoàn kết công giáo thị xã

19

NGUYỄN VÂN ĐƯỢC

Đảng uỷ viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phượng Mao

20

NGUYỄN THỊ HẠNH

Công chức Tài chính - Kế toán xã Ngọc Xá

21

NGÔ THẾ HÒA

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Việt Thống

22

NGUYỄN VĂN HUY

Thị ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đại Xuân

23

NGUYỄN VĂN HUYÊN

Trạm trưởng Trạm Y tế phường Phương Liễu

24

ĐOÀN VĂN LUẬN

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đào Viên

25

TRỊNH THỊ MÝ

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Phù Lương

26

NGUYỄN QUANG NAM

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Bồng Lai

27

NGUYỄN KHẮC NGHĨA

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Chi Lăng

28

NGUYỄN THỊ NGOAN

Hiệu trưởng trường Mầm Non Hán Quảng

29

VŨ ĐÌNH NINH

Thị ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phù Lãng

30

NGUYỄN THỊ PHAN

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Yên Giả

31

TRẦN MINH SONG

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bằng An

32

NGUYỄN ĐỨC SỸ


Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hùng

33

VŨ ĐÌNH THI

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đức Long

34

TRẦN ĐỨC TIN

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mộ Đạo

 

BBT