Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ kiểm tra, giám sát tại xã Hán Quảng

11/05/2022 16:30 Số lượt xem: 119

Ngày 11/5, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác triển khai tín dụng chính sách xã hội tại xã Hán Quảng năm 2022.

Theo đó, trên địa bàn xã hiện nay đang thực hiện cho vay 8 chương trình tín dụng bao gồm: Hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; nước sạch vệ sinh môi trường; giải quyết việc làm; học sinh sinh viên; hộ nghèo về nhà ở; nhà ở xã hội. Tính đến nay tổng dư nợ các chương trình tín dụng của xã đạt 21,3 tỷ đồng với 518 hộ vay. Tỷ lệ giải ngân tại điểm giao dịch xã Hán Quảng năm 2021 và trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 100%. Tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt 97,8%; tỷ lệ thu lãi đạt 99,8%... Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã Hán Quảng giai đoạn 2015 - 2021 từ 2,2% xuống còn 1,7%; giúp cho 570 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; tạo việc làm cho 62 lao động; đầu tư, nâng cấp 698 công trình nước sạch…


Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện UBND xã Hán Quảng và các Hội, đoàn thể nhận ủy thác đã kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến chương trình tín dụng đang triển khai tại xã. Tiếp đó, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ đã ghi nhận công tác triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách tại địa phương thời gian qua. Đồng thời đề nghị xã Hán Quảng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chất lượng, hoạt động tín dụng chính sách. Đặc biệt là việc kiểm tra, giám sát sau cho vay nhằm sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn vốn vay, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã./.

Quang Hòa (TTVHTT&TTQV)