Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ giải ngân theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

29/04/2022 14:05 Số lượt xem: 111

Ngày 29/4/2022, Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ đã trực tiếp giải ngân số tiền 100 triệu đồng với lãi suất 1,2%/năm cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến. Đồng thời hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm cho 30 lao động tại xã Yên Giả và Mộ Đạo với số vốn 1,6 tỷ đồng.


Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ giải ngân theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Đây là hoạt động giải ngân theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính Phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.


Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ tư vấn, hướng dẫn người vay sử dụng nguồn vốn

Ngay sau khi tiến hành giải ngân, cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ đã tư vấn, hướng dẫn người vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích nhằm đạt hiệu quả cao. Qua đây, giúp lao động có điều kiện tạo việc làm, góp phần ổn định và cải thiện đời sống kinh tế. Đồng thời, giúp các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn có thiết bị phục vụ cho việc học tập, qua đó cố gắng vươn lên đạt thành tích cao trong học tập./.

Quang Hòa (TTVHTT&TTQV)