Quế Võ với chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm

02/06/2023 08:11 Số lượt xem: 594

Thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (chương trình OCOP), thị xã Quế Võ đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường tổ chức rà soát, lựa chọn các sản phẩm OCOP của thị xã tham gia Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy thế mạnh các sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu của địa phương và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.


Sản phẩm OCOP Khoai tây Quế Võ

Theo đó để thực hiện Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP hiệu quả, trong những năm qua thị xã Quế Võ tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân bằng nhiều hình thức như: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tại các hội nghị, hội thảo, các buổi sinh hoạt Đảng, đoàn thể, treo pano, áp phích, in phát tờ rơi. Đồng thời, xây dựng Website về Chương trình CCOP để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các hoạt động, các sản phẩm của Chương trình. Bên cạnh đó Quế Võ còn củng cố, tổ chức lại, nâng cao năng lực hoạt động cho các HTX, Tổ hợp tác đáp ứng yêu cầu Chương trình OCOP; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm OCOP vào các trung tâm, siêu thị lớn trên địa bàn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ hợp tác, HTX tham gia Chương trình OCOP và cán bộ quản lý thực hiện Chương trình OCOP các cấp... Nhờ vậy đế nay Quế Võ đã có 12 sản phẩm OCOP được tỉnh Bắc Ninh công nhận đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Là các sản phẩm Gạo thơm Đại Xuân của HTX nông sản an toàn Đại Xuân; Khoai tây tươi của HTX nông nghiệp xanh Quế Võ; Gốm Ngọc của hộ kinh doanh Gốm Ngọc; Tác phẩm Tượng nhớ mẹ, bình hút tài lộc, lộc bình cá chép mùa hạ và tranh xum họp gia đình của hộ  kinh doanh Nguyễn Đức Thịnh; Củ sen tươi, Trà củ sen của HTX sản xuất nông sản - thủy sản sen vàng Tự Phát; Gạo thảo dược, Bột cám gạo thảo dược của HTX nông nghiệp an toàn xã Đại Xuân.Sản phẩm OCOP Gạo thảo dược và Gạo thơm Đại Xuân

Các sản phẩm OCOP trên của Quế Võ đã cơ bản phát huy tốt giá trị trên thị trường. Qua việc thực hiện Chương trình, các chủ thể sản phẩm của sản phẩm đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về: Sản xuất theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn (VietGAP, hữu cơ...); điều kiện an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất; sử dụng bao bì, nhãn hiệu đúng quy định; đồng thời phát huy sức mạnh cộng đồng, phát huy những giá trị tiềm năng, lợi thế của địa phương trong tổ chức sản xuất và phát triển sản phẩm, tạo ra nguồn sản phẩm phong phú, đảm bảo về chất lượng, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương. Góp phần thiết thực vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.Sản phẩm OCOP Trà sen

Chương trình OCOP đã đạt những kết quả bước đầu, tạo sức lan tỏa rộng, từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của Quế Võ. Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2023, Quế Võ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường triển khai, thực hiện các bước của chương trình OCOP, từ việc khơi gợi ý tưởng, sơ bộ đánh giá, thẩm định và đăng ký sản phẩm của các địa phương tham gia chương trình OCOP. Qua đó đã có 12 sản phẩm (bao gồm cả  sản phẩm trứng gà sạch đã đăng ký từ năm 2022 nhưng chưa thực hiện đánh giá phân hạng sản phẩm) đăng ký tham gia dự thi Chương trình OCOP năm 2023. Đó là các sản phẩm Trứng gà sạch của HTX dịch vụ tổng hợp và sản xuất nông nghiệp  Sông Đuống thôn Phú Lão xã Đào Viên; Củ sen sấy giòn,Tinh bột củ sen, của HTX  Sen Vàng Tự Phát ở thôn Quế ổ xã Chi Lăng; sản phẩm Bưởi  của hộ Nguyễn Văn Sơn ở thôn La Miệt xã Yên Giả; sản phẩm bình gốm trang trí, Bộ tượng Tam Đa của cơ sở Gốm mỹ nghệ Nguyễn Văn Chiến ở thôn Găng xã Đào Viên; Tượng con voi của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hồng ở thôn Thủ Công xã Phù Lãng; Tranh gốm quà tặng, Bình rượu quan họ, Niêu kho cá của mẹ, Vại muối dưa và Trải nghiệm du lịch của hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thịnh ở thôn Phù Lãng xã Phù Lãng.


Sản phẩm OCOP Sen Vàng Tự Phát

Bên cạnh đó Quế Võ cũng thực hiện các biện pháp hiệu quả chương trình OCOP như:  Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tham mưu giúp việc Ban chỉ đạo để thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn thị xã . Chỉ đạo các xã, phường vận động, khuyến khích các hộ sản xuất, các tổ chức kinh tế tham gia sản xuất rà soát, lựa chọn các sản phẩm tiêu biêu, đặc sắc đăng ký tham dự chương trình OCOP. Yêu cầu mỗi xã, phường có ít nhất có1 sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP trong những năm tiếp theo, đặc biệt là các xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện các mô hình trình diễn nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan, các xã, phường xây dựng quy hoạch vùng sản xuất để mở rộng diện tích vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ cho phát triển sản phẩm OCOP. Tích cực tuyên truyền đến mọi người dân về triển khai sản phẩm OCOP trên địa bàn thị xã. Phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới  của tỉnh tiếp tục tổ chức rà soát, lựa chọn sản phẩm để đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp thị xã, dự thi cấp tỉnh. Hỗ trợ chủ thể có sản phẩm mới đăng ký để tham gia trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2023 và những năm tiếp theo./.

Văn Học (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)