Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2021

08/10/2021 09:39 Số lượt xem: 109

Ngày 07/10, Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện tổ chức đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2021.

Trong Quý III năm 2021, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Quế Võ đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổng nguồn vốn đến ngày 30/9/2021 là 477,3 tỷ đồng, tăng 46,4 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 10,8%. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương 373,2 tỷ đồng; Nguồn vốn huy động tiền gửi đạt 69 tỷ đồng và nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương 35,1 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện đến ngày 30/9/2021 đạt 475,4 tỷ đồng, tăng 45,3 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 10,5%, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao với 368 Tổ tiết kiệm vay vốn và 13.174 hộ vay, dư nợ bình quân là 36 triệu đồng/hộ. Dư nợ ủy thác các hội, đoàn thể là 448,6 tỷ đồng, tăng 34,5 tỷ đồng so với năm 2020, chiếm 94,4% tổng dư nợ. Tại các điểm giao dịch xã, thị trấn đều thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hoạt động của Ngân hàng không ngừng được củng cố, nâng cao, nhiều chương trình tín dụng CSXH được triển khai hiệu quả.


Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2021.

Để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng CSXH, trong Quý IV năm 2021, Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ tổ chức tập huấn cơ sở và triển khai Quy định xử lý nợ bị rủi ro; Nghiệp vụ cho vay ưu đại để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở; Thực hiện công tác cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Tổ chức “Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, thị trấn; phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động ủy thác, hoạt động của Tổ tiết kiệm vay vốn và tình hình sử dụng vốn của người vay, đảm bảo an toàn vốn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quế Võ./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)