Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 1300

XÃ PHƯỢNG MAO

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Phượng Mao

- Địa chỉ: Phượng Mao - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: phuongmao.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Nguyễn Vân Phú

- Phó Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Đức Lịch

- Chủ tịch UBND: Trần Trung Kiên

- Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Đức Thành

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Mậu Hiển