Thống kê truy cập

Online : 6383
Đã truy cập : 137899295

Lời BBT: Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quế Võ đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động. Các phong trào, hoạt động do MTTQ huyện phát động đã đạt hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhân dịp đại hội đại biểu MTTQ huyện Quế Võ nhiệm kỳ 2019-2024 vừa được tổ chức cuối tháng 5 vùa qua, BBT Cổng Thông tin điện tử Quế Võ giới thiệu bài viết có tựa đề:

Đổi mới để trở thành vùng quê đáng sống