Thống kê truy cập

Online : 7580
Đã truy cập : 138409785
    Ngày 13/6, Huyện ủy Quế Võ đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” và tập huấn chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2013.