Thông báo v/v lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập thị xã Quế Võ và thành lập các phường thuộc thị xã Quế Võ

12/10/2021 16:38 Số lượt xem: 140

UBND huyện Quế Võ đang triển khai xây dựng Đề án thành lập thị xã Quế Võ thuộc tỉnh Bắc Ninh và thành lập các phường thuộc thị xã Quế Võ và đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử  tri theo quy định của pháp  luật.

UBND huyện Quế Võ