UBND THỊ XÃ QUẾ VÕ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 9/2023

25/09/2023 15:06 Số lượt xem: 227

Sáng 25/9 UBND thị xã Quế Võ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023; Đ/c Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã  chủ trì  phiên họp.


Quang cảnh hội nghị

Tại phiên họp, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND thị xã  đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9. triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2023,  các đại biểu đã được nghe, tham gia đóng góp và bàn biện pháp thực hiện các nội dung như: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và sự điều hành của UBND thị xã 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội thị xã Quế Võ năm 2024;  Báo cáo tình hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã 9 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; kế hoạch năm 2024. Báo cáo tiến độ công tác thu hồi đất, GPMB các dự án trên địa bàn thị xã; Báo cáo kết quả công tác quản lý và sử dụng Tài nguyên-Môi trường, tiến độ việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn năm 2023, kế hoạch năm 2024; Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã; Kế hoạch hưởngứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; Báo cáo tiến độ triển khaiđường Vành đai 4. Báo cáo sơ kết sản xuất vụ mùa, triển khaikế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023; Kế hoạch tiêu độc khử trùng môi trường vụ Thu – Đông. Báo cáo tiến độ giải quyết đơn thư trên địa bàn; Kế hoạch đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn. Báo cáo công tác Cải cách hành chính QuýIII/2023. Báo cáo chỉ số đánh giá mứcđộ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT (ICT index) và Báo cáo chỉ số chuyển đổi số thị xã Quế Võ; Kế hoạch tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ quan họ tiêu biểu thị xã Quế Võ lần thứ nhất năm 2023.  Kế hoạch thực hiện ngày pháp luật ViệtNam; Báo cáo kết quả xử phạt vi phạm hànhchính tháng 9. Báo cáo công tác quản lý trật tự xâydựng tháng 9 năm 2023 và một số nội dung khác...Kết luận tại phiên họp đ/c chủ tịch  UBND thị xã đã giao cho các ngành và văn phòng HĐND-UBND thị xã tiếp thu các ý kiến đóng góp hoàn chỉnh các văn bản theo các nội dung đã bàn đồng thời chỉ đạo cho các ngành tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. /.

Hoàng Huy (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)