Trung tâm Chính trị thị xã Khai giảng lớp nhận thức về Đảng đợt 3/2023

18/09/2023 15:20 Số lượt xem: 286

Ngày 18/9/2023, Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức Khai giảng lớp nhận thức về Đảng đợt 3/2023 cho gần 90 quần chúng đến từ các Chi, Đảng bộ trong thị xã.


Các Đại biểu dự Khai giảng lớp nhận thức về Đảng

 Về dự lớp Khai giảng có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Hoàng Trọng Lượng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; đồng chí Nguyễn Duy Tú, UV BTV Thị ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc trung tâm Chính trị thị xã.


Quang cảnh buổi Lễ khai giảng

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được truyền đạt những Chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; giới thiệu tóm tắt lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, lịch sử Đảng bộ thị xã Quế Võ.

Thông qua lớp Bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nghiên cứu, tích lũy kiến thức, tạo nền tảng phát triển sau này. Trên cơ sở đó, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Văn Dương – Thu Hòa ( Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)