Trung tâm Chính trị thị xã khai giảng lớp nhận thức về Đảng cho thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ

27/11/2023 14:38 Số lượt xem: 226

Ngày 27/11/2023, Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp với Đảng ủy Quân sự thị xã tổ chức khai giảng lớp nhận thức về Đảng cho trên 70 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ.


Các đại biểu dự lễ khai giảng

Về dự lớp khai giảng có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy ủy; lãnh đạo một số cơ quan: BTC, BTG Thị ủy, Ban CHQS, Thị Đoàn, Trung tâm Chính trị thị xã.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được truyền đạt những Chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác xây dựng Đảng ở thị xã và các chuyên đề bổ trợ khác.


Toàn cảnh lớp nhận thức về Đảng cho thanh niên tình nguyện nhập ngũ

Thông qua lớp Bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nghiên cứu, tích lũy kiến thức, tạo nền tảng phát triển sau này. Trên cơ sở đó, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống trong môi trường quân đội phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Thu Hòa (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)