Trung tâm Chính trị thị xã khai giảng lớp bồi dưỡng “Đảng ta thật là vĩ đại”

26/02/2024 14:31 Số lượt xem: 215

Chiều ngày 26/2, Trung tâm Chính trị thị xã Quế Võ khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” cho 90 cán bộ Đoàn của trường THPT Quế Võ số 1. Đồng chí Nguyễn Duy Tú, UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám Đốc Trung tâm Chính trị thị xã dự và phát biểu khai giảng.


Đồng chí Nguyễn Duy Tú, UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám Đốc Trung tâm Chính trị thị xã phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Trong thời gian học tập, các học viên được phổ biến các chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam – sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Lịch sử cách mạng địa phương, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cuối khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch.


Các đại biểu và các bạn đoàn viên tham dự Lễ khai giảng

Thông qua lớp học góp phần tuyên truyền, giáo dục rộng rãi truyền thống lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn Đảng và toàn xã hội, đồng thời bồi đắp cho đoàn viên, thanh niên tinh thần, ý chí, bản lĩnh cách mạng, giúp các em nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Toàn cảnh buổi khai giảng

Văn Dương – Thu Hòa (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)