Tổ chức bộ máy Huyện ủy

19/01/2023 09:00 Số lượt xem: 516

TỔ CHỨC BỘ MÁY HUYỆN ỦY QUẾ VÕ
 
1. Bí thư Huyện ủy

Đồng chí: Lê Hồng Phúc
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ
Thư điện tử: lhphuc.qv@bacninh.gov.vn
 

 

2. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Đồng chí: Nguyễn Đức Lợi
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Võ
Thư điện tử: ndloi1.qv@bacninh.gov.vn

 

3. Phó Bí thư Huyện ủy

Đồng chí: Đặng Văn Tuấn
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ
Thư điện tử: dvtuan.qv@bacninh.gov.vn

 

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2020-2025

1

Lê Hồng Phúc

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

2

Nguyễn Đức Lợi

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

3

Đặng Văn Tuấn

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

4

Nguyễn Thế Phiệt

UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

5

Nguyễn Bá Quân

UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

6

Nguyễn Ngọc Anh

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

7

Hoàng Trọng Lượng

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

8

Lê Xuân Hồng

UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

9

Nguyễn Duy Tú

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

10

Nguyễn Thị Hiển

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện.

11

Vũ Đình Kỳ

UVBTV, Trưởng Công an huyện.

12

Nguyễn Hữu Chương

UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.

13

Nguyễn Hải Hoàng

HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

14

Dương Đức Thuận

HUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

15

Nguyễn Khắc Kiên

HUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

16

Nguyễn Văn Hồng

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy.

17

Nguyễn Hồng Mạnh

HUV, Bí thư Huyện đoàn.

18

Lê Thị Phượng

HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

19

Trần Thị Hường

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

20

Nguyễn Thanh Vân

HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

21

Nguyễn Văn Thanh

HUV, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

22

Nguyễn Văn Cương

HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng.

23

Nguyễn Tiến Tiêm

HUV, Chánh Thanh tra huyện.

24

Nguyễn Văn Tụ

HUV, Trưởng phòng Tư pháp huyện kiêm Bí thư Đảng ủy xã Phù Lương.

25

Nguyễn Anh Thắng

HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.

26

Vũ Công Thập

HUV, Viện trưởng Viện Kiêm sát nhân dân huyện.

27

Nguyễn Đắc Dũng

HUV, Chánh án Tòa án nhân dân huyện.

28

Nguyễn Thị Hương

HUV, Trường phòng Tài chính - Kế hoạch.

29

Dư Phương Chi

HUV, Trưởng phòng Nội vụ.

30

Nguyễn Thanh Sơn

HUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

31

Ngô Đăng Bình

HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

32

Nguyễn Khắc Phụng

HUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Huyện ủy.

33

Nguyễn Anh Dũng

HUV, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ huyện.

34

Trương Văn Quân

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Xá.

35

Lê Thanh Bình

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Hòa.

36

Nguyễn Khắc Bốn

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Phố Mới.

37

Nguyễn Văn Huy

HUV, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Xuân.

38

Vũ Đình Ninh

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Lãng.

39

Nguyễn Đắc Chiến

HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng.

40

Trần Trọng Hà

HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phương Liễu.

 
BBT