Thường trực HĐND huyện

26/01/2016 02:52 Số lượt xem: 4179

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ

1. Chủ tịch HĐND huyện

Đồng chí: Lê Hồng Phúc
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện Quế Võ
Thư điện tử: lhphuc.qv@bacninh.gov.vn

2. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Huyện

Đồng chí: Nguyễn Thế Phiệt
Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Huyện Quế Võ
Thư điện tử: ntphiet.qv@bacninh.gov.vn

BBT