Thông báo thí sinh dự kiến trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thị xã Quế Võ năm 2022

03/11/2023 15:32 Số lượt xem: 1206
  1. Thông báo thí sinh dự kiến trúng tuyển: Xem tại đây
  2. Danh sách thí sinh cấp học Mầm non: Xem tại đây
  3. Danh sách thí sinh cấp học Tiểu học: Xem tại đây
  4. Danh sách thí sinh cấp học Trung học cơ sở: Xem tại đây
Nguồn: Phòng Nội vụ thị xã Quế Võ