Thông báo mẫu soạn giáo án kỳ thi tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2022

12/09/2023 15:03 Số lượt xem: 1518

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên thị xã Quế Võ Thông báo:

I. Mẫu soạn giáo án kỳ thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2022:

1. Cấp Mầm non: (xem chi tiết)

2. Cấp Tiểu học: (xem chi tiết)

3. Cấp THCS: (xem chi tiết)

II. Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2: (xem chi tiết)

Cổng TTĐT thị xã
Nguồn: Phòng Nội vụ thị xã Quế Võ