Thông báo Kết quả thi Vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thị xã Quế Võ năm 2022

18/09/2023 17:30 Số lượt xem: 8732

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên thị xã Quế Võ thông báo Kết quả thi Vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thị xã Quế Võ năm 2022 như sau:
1. Nội dung thông báo: (xem chi tiết);
- Kết quả thi cấp Mầm non: (xem chi tiết);
- Kết quả thi cấp Tiểu học: (xem chi tiết);
- Kết quả thi cấp THCS: (xem chi tiết);
2. Tải mẫu đơn phúc khảo tại đây.

Cổng TTĐT thị xã
Nguồn: Phòng Nội vụ Quế Võ