Thông báo Kết quả Kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS thị xã Quế Võ năm 2022 và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

01/12/2023 16:30 Số lượt xem: 1247

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên thị xã Quế Võ năm 2022 Thông báo Kết quả Kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS thị xã Quế Võ năm 2022 và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

1. Nội dung thông báo: Xem tại đây!

2. Phụ lục kèm theo: Xem tại đây!

Phòng Nội vụ thị xã Quế Võ