Thông báo Kết quả chấm phúc khảo Vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thị xã Quế Võ năm 2022

12/10/2023 17:00 Số lượt xem: 864

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên thị xã Quế Võ Thông báo Kết quả chấm phúc khảo Vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thị xã Quế Võ năm 2022 như sau:


 


 

Cổng TTĐT thị xã
Nguồn: Phòng Nội vụ Quế Võ