Thông báo danh sách phòng thi, số báo danh thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thị xã Quế Võ năm 2022

14/09/2023 09:39 Số lượt xem: 1108

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên thị xã Quế Võ thông báo danh sách phòng thi, số báo danh thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thị xã Quế Võ năm 2022 như sau:

- Danh sách phòng thi, số báo danh: (xem chi tiết)

Thí sinh kiểm tra thông tin nếu có sai sót thông tin phản ánh về Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ thị xã - Số điện thoại : 02223.635.665).

Cổng TTĐT thị xã Quế Võ
Nguồn: Phòng Nội vụ thị xã Quế Võ