Tập huấn thực hiện Kết luận số 739-KL/TU của BTV Tỉnh ủy; Kế hoạch số 219/KH-UBND của UBND tỉnh; Kế hoạch số 11/KH-STNMT

30/11/2023 16:24 Số lượt xem: 242

Ngày 29/11/2023, thị xã Quế Võ tổ chức tập huấn thực hiện Kết luận số 739-KL/TU  của BTV Tỉnh ủy; Kế hoạch số 219/KH-UBND  của UBND tỉnh; Kế hoạch số 11/KH-STNMT về thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thị xã Quế Võ.


Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn

Về dự có lãnh đạo sở TNMT tỉnh; đồng chí Nguyễn Bá Quân, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng gần 300 đại biểu.

Tại buổi tập huấn các đại biểu được hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 6/7/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh, triển khai thực hiện Kết luận số 739/KL-TU ngày 16/6/2023 của BTV Tỉnh ủy về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thị xã Quế Võ theo kế hoạch số 11/KH-STNMT ngày 14/2/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cũng trong chương trình tập huấn lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chuyên môn của Sở đã làm việc với UBND thị xã Quế Võ và các cơ quan chuyên môn của thị xã về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Đây là vấn đề mấu chốt quan trọng để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc trong quản lý, xử lý các trường hợp sai phạm về đất đai tại các địa phương hiện nay. Nhiều ý kiến của các đại biểu về làm rõ trình tự, thủ tục trong tháo gỡ vướng mắc; trình tự, thủ tục  liên quan đến đất đai đã được báo cáo viên của Sở TN & MT trả lời, tiếp thu, từ đó tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh phương án giải quyết, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Văn Dương – Thu Hòa (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)