Quyết định phê duyệt QHSDĐ thời kỳ 2021-2030 huyện Quế Võ

16/08/2021 08:00 Số lượt xem: 4967

Quy hoạch sử dụng đất huyện Quế Võ thời kỳ 2021-2030.