Quế Võ xử lý các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

17/06/2021 16:00 Số lượt xem: 394

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, huyện Quế Võ đã chỉ đạo các địa phương trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó có các trường hợp không đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng xử lý trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Từ ngày 29/4 đến ngày 15/6/2021, các địa phương trong huyện Quế Võ đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt 520 trường hợp vi phạm quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 684,5 triệu đồng. Trong đó lập biên bản vi phạm và xử phạt 189 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 218 triệu đồng; xử phạt 326 trường hợp không áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch với số tiền 391,5 triệu đồng và xử phạt 5 trường hợp vi phạm quy định tạm ngừng hoạt động đối với cơ sở kinh doanh số tiền 75 triệu đồng.

Lực lượng chức năng xử lý trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Để đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quế Võ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tuyên truyền đến người dân tuyệt đối không được chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh. Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đông người. Cùng với đó, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để ngăn chặn nhằm bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh và an toàn đối với sức khỏe của Nhân dân trên địa bàn huyện./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)