Quế Võ tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (giai đoạn 2015 - 2020)

16/10/2020 15:30 Số lượt xem: 9

Ngày 16/10/2020, UBMTTQ huyện Quế Võ tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (giai đoạn 2015 - 2020).

Dự hội nghị có lãnh đạo UBMTTQ tỉnh; đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động huyện; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Nguyến Thị Hiển, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Quế Võ trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị.

Trong 5 năm qua, huyện Quế Võ đã tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 8,4%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 56,3 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 4,47% năm 2015 xuống còn 1,51% năm 2020; 100% các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở đã đạt chuẩn Quốc gia, nhiều trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2; huyện Quế Võ được công nhận đạt chuẩn nông thôn thôn mới năm 2018, trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của địa phương, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn huyện Quế Võ đã được UBMTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai ở các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cuộc vận động đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, phát huy dân chủ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBMTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động đảm bảo đạt hiệu quả cao. Qua tổng kết thực tiễn từ cơ sở đã xuất hiện nhiều nhân tố, nhiều điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động. Do làm tốt công tác xây dựng nếp sống văn hóa, trên cơ sở các tiêu chí quy định do vậy qua đánh giá phân loại hàng năm số khu dân cư đạt tiêu chuẩn Làng văn hóa, Gia đình văn hóa năm sau đều cao hơn năm trước. MTTQ các cấp phối hợp cùng các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, và lễ hội: Tổ chức được 92 cuộc phổ biến về Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, thu hút hơn 1.000 lượt người tham dự…

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Võ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận để góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trên địa bàn huyện thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả đã đạt được trong việc thực hiện cuộc vận động 5 năm qua. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Võ trao tặng khen thưởng cho đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Cuộc vận động.

Tại hội nghị, 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (giai đoạn 2015 - 2020) đã được nhận khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện Quế Võ./.

Văn Dương - Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)