Quế Võ tổ chức Hội nghị thông tin công tác Tư tưởng – Văn hoá tháng 2/2024

28/02/2024 14:18 Số lượt xem: 174

Ngày  28/2, Trung tâm Chính trị thị xã Quế Võ tổ chức Hội nghị thông tin công tác Tư tưởng – Văn hoá tháng 2/2024.


Các đại biểu dự hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; lãnh đạo BTG, Ban Chi ủy, Đảng ủy các cơ quan; các đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thị xã; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, báo cáo viên, tuyên truyền viên các xã, phường; các đồng chí là Bí thư Chi bộ thôn, khu phố đã về dự.

 Hội nghị, đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh Bắc Ninh thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế; tình hình trong tỉnh, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Theo đó, chủ đề năm 2024 “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; triển khai các quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, tỉnh đã đề ra 3 quyết tâm chính trị, 19 chỉ tiêu chủ yếu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện.


Toàn cảnh Hội nghị

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XIII); các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 71-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...Tuyên truyền Chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng Bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ giải pháp năm 2024. Bên cạnh đó, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, các ngành, địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền Chủ đề năm 2024 của thị xã Quế Võ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng thị xã Quế Võ phát triển bền vững”.

Văn Dương – Thu Hòa (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)