Phát huy vai trò Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường

18/09/2023 16:48 Số lượt xem: 379

Trong những năm gần đây, các khu, cụm công nghiệp và khu đô thị, nông thôn mới trên địa bàn thị xã Quế Võ phát triển nhanh làm cho lượng rác thải phát sinh ngày càng nhiều; Nhằm phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, Hội LHPN thị xã đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng Nông thôn mới bền vững.


Đường hoa phụ nữ tại phường Bồng Lai

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 25/11/2020 của Ban thường vụ Huyện ủy Quế Võ cụ thể hóa Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2023, hàng năm các cơ sở Hội đăng ký thực hiện công trình/ phần việc thiết thực, ý nghĩa tham gia BVMT, góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong đó, khuyến khích Hội LHPN các xã, phường lựa chọn nội dung sát với chủ đề thi đua và phù hợp điều kiện địa phương, có sức lan tỏa cao như mô hình "Làng 3 sạch/Khu phố 3 sạch", "Làng NTM kiểu mẫu", "Khu dân cư không rác thải", "Chi hội phụ nữ 5 có 3 sạch" hay "Đường hoa/ Đường cây phụ nữ Một trong những mô hình tiêu biểu về BVMT được các cấp Hội triển khai có hiệu quả là: "Mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình bằng vi sinh IMO". Trong  2 năm (2022-2023), các cấp Hội LHPN thị xã đã tổ chức 13 lớp tập huấn, 78 buổi hướng dẫn, phát 1.900 tờ rơi tuyên truyền về mục đích, ý nghiã của việc thực hiện ứng dụng IMO… thu hút trên 10.000 cán bộ hội viên và nhân dân tham gia. Chỉ đạo thành lập 07 mô hình ứng dụng IMO; tặng 5.980 lít IMO nước, 250 kg IMO khô, 840 kg đường, 127 thùng nhựa (trong đó có 43 thùng loại 200 lít). Ngoài việc sử dụng vi sinh IMO trong xử lý rác thải hộ gia đình, các cấp Hội phụ nữ còn hướng dẫn các hộ gia đình sử dụng trong sản xuất, chăn nuôi thay thế phân bón, thuốc trừ sâu, phòng bệnh và một số sản phẩm gia đình như dầu gội đầu, nước rửa bát, nước lau nhà...


Hội LHPN xã Yên Giả hỗ trợ công tác PLRT và XLRT bằng vi sinh IMO trong trường Mầm non

Kết quả, tổng khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thị xã được vận chuyển, xử lý năm 2022 đạt 39.252,675 tấn tăng so với năm 2021 là 7,334% (lượng RTSH năm 2021 toàn huyện là 36.570,652 tấn); 6 tháng đầu năm 2023 đạt 19.676,78 tấn (giảm so với 6 tháng đầu năm 2022 là 3.348 tấn). Đặc biệt, sau 6 tháng triển khai thí điểm mô hình phân loại rác thải và xử lý rác hữu tại 5 xã, Hội LHPN đã phối hợp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tuyên truyền, vận động được 1.558 hộ gia đình ứng dụng vi sinh IMO.


Hội LHPN phường Phương Liễu ra mắt Tổ phụ nữ phân loại và xử lý RTHC bằng vi sinh IMO

Đến nay, Hội LHPN thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội duy trì và phát triển các mô hình ứng dụng IMO trong phân loại và xử lý rác hữu cơ như: triển khai IMO trong 17/21 trường mầm non, thành lập 21 Tổ phụ nữ thực hiện phân loại rác thải hữu cơ tại nguồn và xử lý rác hữu cơ đã phân loại bằng vi sinh IMO... với gần 3 nghìn hộ gia đình tham gia, làm tốt là đơn vị Châu Phong, Yên Giả, Đại Xuân, Hán Quảng, Ngọc Xá, Nhân Hòa...

Từ các mô hình, cách làm cụ thể, sáng tạo của Hội phụ nữ các cấp, phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân./.

Hội LHPN thị xã Quế Võ