LĐLĐ huyện Quế Võ tập huấn về văn hóa ứng xử và chăm sóc sức khỏe

15/10/2020 14:30 Số lượt xem: 1

Ngày 15/10, LĐLĐ huyện Quế Võ phối hợp LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn về văn hóa ứng xử và chăm sóc sức khỏe, cho các đồng chí cán bộ làm công tác Công đoàn, các đồng chí nữ cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo khối Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Quế Võ.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được Diễn giả Nguyễn Võ Xuân Quỳnh, giảng viên Đề án 818 (Bộ Y tế) trao đổi, chia sẻ những kiến thức, kỹ năng, tầm quan trọng, ý nghĩa của vấn đề văn hóa ứng xử đối với mỗi cá nhân và cả cộng đồng… Nhiều câu hỏi, thắc mắc của các cán bộ, đoàn viên công đoàn liên quan đến văn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp được tư vấn, giải đáp, qua đó giúp cán bộ công đoàn các cấp hiểu rõ để làm tốt hơn công tác vận động quần chúng và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhất là văn hóa ứng xử. Tiếp đó các đại biểu đã nghe ông Trần Thanh Tuấn, Báo cáo viên Đề án 818 (Bộ Y tế) thông tin về nội dung: Đa dạng hóa các sản phẩm kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chú trọng vào các sản phẩm hiện đại có tác dụng lâu dài và hiệu quả; tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân; tạo hành lang, cơ sở pháp lý, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình…

Đồng chí Trần Thanh Tuấn, Báo cáo viên Đề án 818 (Bộ Y tế) trình bày tại buổi tập huấn.

Chương trình tập huấn về văn hóa ứng xử và chăm sóc sức khỏe là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực của LĐLĐ huyện Quế Võ để qua đó mỗi đại biểu, cán bộ các cấp công đoàn và đoàn viên sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức, kinh nghiệm để vận dụng trong giao tiếp, ứng xử tại cơ quan, đơn vị và đời sống, đồng thời sẽ là những tuyên truyền viên tích cực cho cộng đồng và xã hội, góp phần gìn giữ, phát huy những nét tinh hoa văn hóa của quê hương Kinh Bắc - Bắc Ninh nói chung và quê hương Quế Võ nói riêng, đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển./  .

Văn Dương (Đài PT Quế Võ)