Hội Nông dân xã Bồng Lai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028

17/03/2023 15:30 Số lượt xem: 109

Trong 2 ngày 16, 17/3/2023, Hội Nông dân xã Bồng Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Phiệt, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo Hội Nông dân huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các đại biểu nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 1.000 hội viên nông dân trong toàn xã.Đồng chí Nguyễn Thế Phiệt, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo Hội Nông dân huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Bồng Lai đã đổi mới phương thức hoạt động; triển khai đồng bộ, có hiệu quả chương trình công tác hội, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hội đã kết nạp mới 135 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân trong toàn xã lên trên 1000 hội viên. Các phong trào thi đua của Hội tiếp tục phát triển, trọng tâm là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Hàng năm có 840 hộ hội viên đăng ký SXKD giỏi, cuối năm bình xét có 816 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Nhiệm kỳ qua, Hội đã phối hợp tổ chức được 12 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 1.500 lượt hội viên tham gia. Đồng thời, phối hợp mở 2 lớp dạy nghề cho hội viên, tổ chức cung ứng gần 500 tấn phân bón trả chậm và hỗ trợ hội viên thông tin thị trường, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản, hỗ trợ hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất. Đặc biệt  hội nông dân xã đã được hội cấp trên tặng 2 con bò giống sinh sản cho hội viên nông dân nghèo trị giá 40 triệu đồng. Để giúp hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, Hội Nông dân xã Bồng Lai đã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội số tiền 15 tỷ 130 triệu đồng cho 352 hộ vay, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân là 1tỷ 683 triệu đồng. Từ đó giúp hội viên nông dân trong xã có điều kiện đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, tích cực chuyển dịch kinh tế, máy móc sản xuất nông nghiệp hiện đại, xây dựng các mô hình sản xuất hàng hoá góp phần nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội cũng giành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế. Từ đó, Đại hội đã thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.    


Quang cảnh đại hội

Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Bồng Lai khóa VIII nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu 7 đại biểu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện khóa XI sắp tới; thông qua Nghị quyết của Đại hội và thành công tốt đẹp.

Văn Dương – Thu Hòa (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)