Hội Nông dân Quế võ với công tác vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

11/10/2023 15:10 Số lượt xem: 288

Trong những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thị xã Quế Võ đã trở thành một phong trào rộng khắp, có sức lan toả, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong đời sống hội viên, nông dân và nhân dân, gắn liền với việc nâng cao vị thế và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp. Đây chính là một trong những nhiệm vụ chính trị, nội dung phương thức hoạt động đã được Hội Nông dân các cấp trong thị xã Quế Võ xác định rõ trong thời gian qua.


Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cùng lãnh đạo Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh và thị xã Quế Võ tặng bò giống sinh sản tại xã Mộ Đạo

Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, đã được đông đảo hội viên, nông dân và nhân dân thị xã Quế Võ nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Cuộc vận động đã được các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể của thị xã quan tâm hưởng ứng và thường xuyên phối hợp với Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc  tạo nên sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 5 nội dung được Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thị xã cụ thể hóa trong phong trào thi đua đã thu hút đông đảo hội viên, nông dân và nhân dân tham gia, thể hiện tính toàn dân, toàn diện với chất lượng ngày càng cao, bao quát các lĩnh vực đời sống xã hội. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thụât vào sản xuất được hội viên, nông dân và nhân dân hưởng ứng; Hội viên và nông dân tích cực thực hiện Nghị quyết của Thị xã về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là thay đổi giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; lựa chọn phương thức canh tác, chuyển đổi mùa vụ, kinh tế trang trại. Các cấp Hội Nông dân thị xã đã tham mưu với Hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện về vốn giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cùng lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh và thị xã Quế Võ thăm mô hình nuôi cá lồng trên sông Đuống và nuôi Thỏ

Đến nay, quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân thị xã đã triển khai, giải ngân được trên 16,8 tỷ đồng cho 321 hộ vay giúp cho nhiều hội viên, nông dân có vốn sản xuất, kinh doanh; tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Đã có nhiều mô hình điển hình, tiêu biểu như: ông Vũ Văn Chiến thôn Kiều Lương xã Đức Long với mô hình nuôi cá lồng trên sông đuống; ông Nguyễn Văn Sơn thôn Phương Lưu, ông Nguyễn Đức Triệu thôn La Miệt xã Yên Giả với mô hình VAC tổng hợp; ông Trần Đức Toản khu phố Vân Xá phường Cách Bi với Mô hình trồng chuối tiêu hồng, bà Nguyễn Thị Vóc khu phố Giang Liễu  phường Phương Liễu với mô hình tích tụ ruộng đất trên 5ha trồng khoai tây thương phẩm và củ lang mật…cho thu lãi từ 500 - 1 tỷ đồng/năm.  Bên cạnh đó Hội Nông dân thị xã đã nhận ủy thác cho vay qua Ngân hàng chính sách xã hội cho trên 3.500 hội viên nông dân với tổng dư nợ trên 143, 5 tỷ đồng.


Nông dân phường Quế Tân tập trung chăm sóc cây màu vụ đông

Với việc làm cụ thể trong công tác vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong 3 năm qua  Hội các cấp tổ chức thu gom được trên 2.450 kg vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng; Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia mua BHXH, BHYT hộ gia đình được hơn 1.200 thẻ, trồng mới được trên 3.100 cây xanh các loại. Hội Nông dân thị xã đã tổ chức trao tặng 1 ngôi nhà “Nghĩa tình nông dân” với số tiền 60 triệu đồng cho hộ hội viên nghèo tại đơn vị Hội Nông dân xã Ngọc Xá, phối hợp xây được 2 ngôi nhà “Nghĩa tình nông dân” tại phường Đại Xuân và Cách Bi; trao tặng 4 con bò giống sinh sản cho hội viên nông dân nghèo trên địa bàn thị xã. Vận nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tổng số tiền do nông dân đóng góp đươc trên 750 triệu đồng và 1.420 ngày công lao động;  Chỉ đạo Hội Nông dân phường Bồng Lai ra mắt CLB bóng truyền hơi, xây dựng mô hình điểm chữa cháy cộng cộng và thành lập tổ “Nông dân tự quản về an ninh trật tự”. Đồng thời chỉ đạo các xã, phường xây dựng được 9 mô hình bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu...


Hội Nông dân phường Bồng Lai xây dựng mô hình điểm chữa cháy công cộng

Các hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, dịch vụ, hỗ trợ thông tin thị trường, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản...được quan tâm thực hiện. Hội đã tích cực bảo lãnh tín chấp cung ứng phân bón NPK trả chậm của công ty Apatít Lào Cai và công ty Supe Lâm Thao được 190 tấn giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất. Có thể thấy, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang được hội nông dân thị xã Quế Võ tham gia những năm qua đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen của người dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và thực hiện xóa đói, giảm nghèo;  Phát huy truyền thống 93 năm và những kết quả đạt được của Hội Nông dân các cấp, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị xã, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông dân thị xã với chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 19 đề ra.

Văn Học (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)