Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSID tại xã Việt Thống

06/10/2023 10:45 Số lượt xem: 282

Hội LHPN xã Việt Thống vừa tổ chức phối hợp với Bưu điện thị xã và Bảo hiểm xã hội thị xã Quế Võ tổ chức hội nghị tuyên truyền về BHYT, BHXHTN, hướng dẫn hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ cài ứng dụng VSSID trên điện thoại thông minh.


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Bưu Điện thị xã Quế Võ đã truyền đạt những nội dung cơ bản về chính sách BHYT, BHXH, đặc biệt là những nội dung về chính sách BHXH tự nguyện, vai trò tính ưu việt và nhân văn của các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước khi người dân tham gia bảo hiểm. Sau hội nghị có 12 chị đăng ký tham gia mua mới BHYT, 03 chị đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, 100% đại biểu được hỗ trợ cài đặt dứng dụng VSSID trên điện thoại thông minh./.

Nguồn: Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Quế Võ