Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị

18/05/2022 15:00 Số lượt xem: 69

Sáng ngày 18/5, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bằng trực tiếp tại Hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng và kết hợp hình thức trực tuyến với các điểm cầu.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Quế Võ

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Quế Võ có đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Quế Võ

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước nhằm sớm đưa Nghị quyết số 06-NQ/TW vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Quang Hòa (TTVHTT&TTQV)