Hội nghị BTV Thị ủy tháng 10/2023

02/11/2023 14:46 Số lượt xem: 243

Ngày 2/11/2023, BTV Thị ủy Quế Võ tổ chức hội nghị tháng 10/2023. Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy; lãnh đạo UBND; đại diện các cơ quan chuyên môn của tỉnh; các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của BTV Thị ủy và một số cơ quan liên quan.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phân tích cho ý kiến vào các nội dung các báo cáo, tờ trình gồm: Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp và tiến độ triển khai Kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023; Kế hoạch làm thủy lợi, cải tạo đất và làm đường GTNT năm 2023; Báo cáo 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 25/11/2020 của BTV Huyện ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT và thực hiện một số nhiệm vụ tổng thể BVMT giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn thị xã; Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch 1158/KH-UBND ngày 8/7/2021 về việc xử lý các vi phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên đại bàn; báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “ Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2023” tờ trình về việc phân bổ kinh phí; Tờ trình về việc chủ trương phân loại đơn vị hành chính thị xã và một số báo cáo, tờ trình khác…. Các đại biểu đã thảo luận và cho nhiều ý kiến đóng góp vào các tờ trình, báo cáo trình bày tại Hội nghị


Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã yêu cầu trên cơ sở các ý kiến của các đồng chí tham gia phát biểu vào các nội dung báo cáo, tờ trình, UBND thị xã, các Phòng, cơ quan liên quan nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả  chương trình, kế hoạch, nội dung Đề án theo các bước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

Văn Dương – Thu Hòa (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)