Hội khuyến học thị xã Quế Võ sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm

04/08/2023 15:20 Số lượt xem: 422

Chiều ngày 4/8, Hội khuyến học thị xã Quế Võ sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2023. 


Đồng chí Nguyễn Bá Quân, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã, Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã dự Hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Quân, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã, Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội Khuyến học thị xã; Chủ tịch Hội Khuyến học các xã, phường.


Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác Khuyến học, khuyến tài nên công tác khuyến học của thị xã đã thu được nhiều kết quả đáng kể. Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được quan tâm thường xuyên, số lượng hội viên và tổ chức hội được tăng lên, chất lượng hoạt động chuyển biến tích cực. Công tác khen thưởng, hỗ trợ động viên giáo viên, học sinh từ quỹ khuyến học, khuyến tài các cấp được thực hiện kịp thời và ngày càng mở rộng, nâng cao về số lượng và định mức, đã góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng dạy và học ở các nhà trường. Công tác xây dựng XHHT mà trọng tâm là củng cố hoạt động của Trung tâm HTCĐ và xây dựng các  mô hình: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” được quan tâm hơn, ngày càng có nhiều mô hình tốt, hiệu quả. Đến nay toàn thị xã có 21 Hội khuyến học xã, phường; 111 Chi hội khuyến học các thôn, khu; 74 đơn vị trường có Chi hội khuyến học hoạt động; 44 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có Chi hội khuyến học và 638 dòng họ khuyến học với tổng số trên 72.000 hội viên. Cùng với đó, công tác xây dựng quỹ hội được quan tâm chú trọng, tính đến tháng 6/2023 đã vận động được trên 25 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã kịp thời khen thưởng cho giáo viên, học sinh giỏi các cấp, học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội khuyến học thị xã Quế Võ bám sát nội dung chỉ đạo của cấp trên, các cấp Hội tiếp tục thực hiện vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; Quan tâm phát triển hội viên; tổ chức diễn đàn, quảng bá quỹ khuyến học Nguyễn Cao; đẩy mạnh phong trào vận động các tập thể, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài các cấp đạt chỉ tiêu đã đề ra.

Thu Hòa (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)