Công bố công khai danh mục các tuyến đường, tuyến phố đô thị Phố Mới mở rộng dự kiến đặt tên trong giai đoạn 2

12/05/2022 07:30 Số lượt xem: 54

Ngày 12/5/2022, UBND huyện ban hành văn bản số 801/UBND-VX về việc Công bố công khai danh mục các tuyến đường, tuyến phố đô thị Phố Mới mở rộng dự kiến đặt tên trong giai đoạn 2:

1. Nội dung VB công bố danh mục các tuyến đường, tuyến phố: Xem tại đây

2. Dự thảo nội dung đề án: Tải về tại đây

3. Danh sách tên đường, tên phố dự kiến đặt tên: Tải về tại đây

4. Phụ lục trích yếu danh nhân, địa danh dự kiến đặt tên: Tải về tại đây

5. Bản đồ các tuyến đường, tuyến phố: Xem tại đây

UBND huyện