Cơ cấu tổ chức UBND thị xã

26/01/2016 03:22 Số lượt xem: 10157

UBND THỊ XÃ QUẾ VÕ


1. Chủ tịch UBND thị xã


Đồng chí: Đặng Văn Tuấn
Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã
Thư điện tử: dvtuan.qv@bacninh.gov.vn


2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã


Đồng chí: Nguyễn Bá Quân
Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã
Thư điện tử: nbquan.qv@bacninh.gov.vn

3. Phó Chủ tịch UBND thị xã


Đồng chí: Nguyễn Ngọc Anh
Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã
Thư điện tử: nnanh1.qv@bacninh.gov.vn

 

THÀNH VIÊN UBND THỊ XÃ NHIỆM KỲ 2016 - 2021:

1. Ông Đặng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND thị xã;

Ngày tháng năm sinh: 27/04/1972.                                                      

Quê quán: Phượng Mao - Quế Võ - Bắc Ninh.

Nơi cư trú: Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Nơi làm việc: UBND thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/11/1999;

Ngày chính thức: 03/11/2000.

Quá trình công tác:

Từ tháng 8/1992 đến tháng 7/2003 - Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

Từ tháng 8/2003 đến tháng 8/2004 - Kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện;

Từ tháng 9/2004 đến tháng 7/2006 - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện;

Từ tháng 8/2006 đến tháng 4/2010 - Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp huyện;

Từ tháng 5/2010 đến tháng 01/2013 - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

Từ tháng 02/2013 đến tháng 3/2016 - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nội vụ huyện;

Từ tháng 4/2016 đến tháng 6/2019 - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện;

Từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2020 - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;

Từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2020 - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Từ tháng 9/2020 đến nay - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

2. Ông Nguyễn Bá Quân - UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã;

3. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã;

4. Ông Ngô Đăng Bình - Thị ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế;

5. Ông Nguyễn Văn Cương - Thị ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị;

6. Ông Trần Văn Ngà - Chánh Văn phòng HĐND và UBND;

7. Bà Nguyễn Thị Hương - Thị ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;

8. Bà Dư Phương Chi - Thị ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ;

9. Ông Nguyễn Văn Tụ - Thị ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp, Bí thư Đảng ủy phường Phù Lương;

10. Ông Nguyễn Tiến Tiêm - Thị ủy viên, Chánh Thanh tra;

11. Ông Nguyễn Anh Thắng - Thị ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin;

12. Ông Phạm Đình Đức - Trưởng phòng Y tế;

13. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thị ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

14. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thị ủy viên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

15. Ông Nguyễn Đăng Oanh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài nguyên và Môi trường.