Chi bộ Xây dựng Đảng sinh hoạt chuyên đề về công tác tham mưu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

26/09/2023 15:23 Số lượt xem: 392

Ngày 26/9/2023, Chi bộ Xây dựng Đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác tham mưu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh cho toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.


Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Duy Tú, Bí thư Chi bộ đã có báo cáo đề dẫn căn cứ vào Quy định số 46-QĐ/TW ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy và Quy định số 208 của BCH Trung ương Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện; một số kết quả đạt được của Chi bộ xây dựng Đảng trong công tác tham mưu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đồng thời xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Các Đảng Viên trong chi bộ đã cho ý kiến trao đổi thiết thực, liên hệ thực tế đơn vị và đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.


Đồng chí Nguyễn Duy Tú, ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã chủ trì buổi sinh hoạt

Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí  Nguyễn Duy Tú, Bí thư Chi bộ đã tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đồng chí đảng viên. Để làm tốt công tác tham mưu, giúp việc trong việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đồng chí Bí thư chi bộ đề nghị các Đảng viên trong chi bộ tập trung vào các nhóm giải pháp chủ yếu  như: Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức theo tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết trung ương 4 khóa 11,12,13; chủ động phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước; mỗi cơ quan trong chi bộ phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình đồng thời tiếp tục củng cố tổ chức đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; chủ động trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tham mưu. Yêu cầu mỗi đảng viên trong Chi bộ cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, chấp hành nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ đề ra, để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ Xây dựng Đảng làm quy trình kết nạp cho Đảng cho quần chúng ưu tú của Chi bộ.

Thu Hòa (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)